Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi


        Tiflis Devlet Üniversitesi 1918 yılında, batılı bir eğitimci olan ünlü Gürcü tarihçi Ivane Javakhishvili ile onun bir grup takipçisi tarafından kurulmuştur. O dönemde Kafkasya’daki ilk yükseköğrenim kurumuydu.
Gürcistan eski bir eğitim geleneğine sahiptir ve bunun kanıtı da, dünyaya yayılmış olan eğitim merkezleridir: Kolhis’teki Phazisi Felsefe ve Retorik Okulu; Filistin, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki kültürel aydınlanma merkezleri; Gürcistan’daki Gelati ve Iqalto Akademileri. Fakat orta çağdaki ve daha sonra da Rusya’ya giriş dönemindeki gergin siyasal ve ekonomik durumdan dolayı, tek bir yükseköğretim kurumu yoktu.

        Üniversitenin 26 Ocak 1918 tarihindeki açılışı, Gürcistan Kralı Kurucu David’in anısına atfedilmiştir. Tiflis Devlet Üniversitesi’nin bahçesinde yer alan ve adını Kral’dan alan bir kilise, 5 Eylül 1995 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 1989’da üniversite kurucusunun adını aldı – Ivane Javakhishvili.

        Tiflis Devlet Üniversitesi’nin kurucularından biri ve saygın bir kimyacı olan Petre Melikishvili ilk rektör olarak seçildi. Başlangıçta üniversitede yalnızca bir fakülte vardı – felsefe fakültesi. 1918 yılının başında, profesör ve okutman kurulunun sayısı 18, üniversitenin öğrenci sayısı 369, serbest dinleyen sayısı ise 89’du.

        Tiflis Devlet Üniversitesi, komünist ideolojiye ve sansüre rağmen coşkusunu, ulusal ideallere ve bilimsel merkezlerin oluşturulmasına karşı olan bağlılığını sürdürmüş ve Gürcistan’daki entelektüel kesimin öne çıkan üyelerinin sayısını artırmıştır.

        20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, Tiflis Devlet Üniversitesi için yeni bir dönem başlamıştır: Hristiyanlıkla birlikte ülkenin tarihsel misyonu – ulusal öz-bilinç hissini ve ruhani ideallere olan ilgiyi geliştirmek - da üniversitenin hedefleri arasında sokulmuştur.

        Bugün, eğitim ve öğretim işinde yer alan profesörlerin sayısı yaklaşık 3275’tir ve bunların arasında 55 akademisyen ve ona denk akademi üyesi, 595 profesör ve doktor, 1246 tane de doçent doktor ve aday vardır. Üniversitenin 8 bölgesel dalında 35 binden fazla öğrenci derece almaya çalışmaktadır. 1994 yılında üniversitenin bilim konseyi “Üniversite Eğitimi Düşünceleri”ni benimsediğinde, modernleşmeye doğru önemli bir adım atıldı. Bu belge, tek düzeyli (5 yıl) çalışma sistemini iki düzeyli sisteme dönüştüren ve Avrupa eğitim çevresine entegre olacak şekilde geliştiren yeni öğretim yapısını üniversiteye resmi olarak soktu.


Üniversite Fakülteleri


 • Hukuk Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Beşeri Bilimler Fakültesi
 • İktisat ve İşletme Fakültesi
 • Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi
 • Sağın Bilimler ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üniversite Bölümleri


 • Dahili Tıp Bölümü
 • Obstetrik-Jinekoloji ve Reprodüktoloji Bölümü
 • Cerrahi Bölümü
 • Dişçilik Bölümü
 • Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Bölümü
 • Tıbbi Radyoloji ve Endoskopi Bölümü
 • Bulaşıcı Hastalıklar ve Klinik Bağışıklık Bölümü
 • Çocuk Hekimliği Bölümü
 • Patoloji Bölümü
 • Halk Sağlığı Bölümü
 • Klinik Anatomi Bölümü
 • Üroloji Bölümü
 • Göz Doktorluğu Bölümü
 • Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Bölümü
 • Acil Tıp ve Yoğun Bakım Bölümü
 • Psikiyatri ve Tıbbi Psikoloji Bölümü
 • Eczacılık Bölümü
 • Sosyoloji ve Sosyal Hizmet Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

  Üniversiteler

 • Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi
 • Tiflis Devlet Teknik Üniversitesi
 • Tiflis Javakhishvili Üniversitesi
 • Gürcistan Havacılık Üniversitesi
 • Uluslararası Kafkas üniversitesi
 • Tiflis Sota Rustaveli Devlet Üniversitesi
 • Gürcistan Amerikan Üniversitesi
 • Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi
 • Sohkumi Devlet Üniversitesi
 • Sota Rustavelli Tiyatro ve Film Üniversitesi
 • Telavi Lakob Gogebasvili Devlet Üniversitesi
 • Tiflis Devlet Konservatuari
 • Tiflis İlia Devlet Üniversitesi
 • Gürcistan Üniversiteleri Türkiye Kayıt Merkezi

  ADRES : İstiklal Cad. No:49 Mavi Han İş Merkezi Kat:5 Taksim / İSTANBUL

  Tel : (212) 709 87 09 - (212) 244 66 00 FAX: (212) 245 43 31

  Site: www.gurcistanuniversiteleri.org Mail : İnfo@yurtdisindaegitim.com.tr

   


  Uluslararası Kafkas üniversitesi


  Kafkas Uluslararası Üniversitesi 1993 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde kurulmuştur. Kafkas Uluslararası Üniversitesi hem özel olma niteliği hem de Azerbaycan'da kurulan ilk ve tek üniversite olması niteliği ile öğrenciler tarafından rağbet görmektedir. Azerbaycan'da özel üniversiteler arasında en çok tercih edilen üniversitede Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Eğitim olmak üzere 4 farklı fakülte bulunmaktadır. Bu fakültelere bağlı yaklaşık 20 bölümde lisans eğitimi verilmektedir. Bunun yanında İlimler Enstitüsü'nde 10 farklı alanda yüksek lisans eğitimi verilmektedir.Kafkas Uluslararası Üniversitesi yüksek lisans eğitiminin yanında 2007 yılında 2 alanda MBA programına ve doktora eğitimine de başlamıştır. Böylece üniversitenin akademik olarak gelişmesi söz konusu olmuş, öğrencilerin de bu alanlarda eğitim alması mümkün hale gelmiştir.

  Kafkas Üniversitesi >1993 yılından 2004 yılına kadar farklı iki alanda eğitim vermiş, ancak eğitim verdiği alan gerek fiziki şartları gerekse mekan olarak üniversiteye yeterli gelmemiştir. Bu nedenle 2003-2004 yıllarında Hırdalan'daki alan da üniversiteye tahsis edilmiştir. Böylece üniversite için daha elverişli bir ortam sağlanmıştır. Hem bu alanın Bakü'ye olan yakınlığı öğrencilerin okula daha rahat gidip gelmesinde de etkili olmuştur.

  Üniversitede Lisans eğitimi alan öğrenciler ilk yıllarında İngilizce-Türkçe hazırlık okurlar. Daha sonraki yıllarında da derslere göre İngilizce-Azerice ve Türkçe olarak devam etmektedirler. Bu açıdan Azerbaycan'da yurt dışı eğitimi hem öğrencilerin kendini geliştirmesi hem de dil eğitimlerine katkıda bulunması nedeniyle önemlidir.

  YÖK tarafından 2009 yılında Kafkas Üniversitesi'nin bazı bölümlerine denklik verilmiştir. Bu bölümler; Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi'dir. Üniversitenin diğer bölümleri ile ilgili de >YÖK denklik konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

  Azerbaycan Kafkas Üniversitesi verdiği> kaliteli hizmet, uzmanlaşmış akademik kadrosu ve sağladığı imkanlar doğrultusunda yıllarca konumunu korumuş ve zamanla eğitim programları diğer ülke sistemleri örnek alınarak hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye ve Batı ülkelerinden alınan kredi ve ders geçme sistemi üniversite açısından yenilik getirmiştir. Azerbaycan'ın Türkiye'ye ve Türk halkına olan yakınlığı öğrencilerin üniversiteye daha çabuk alışmalarını sağlayacak böylece öğrenciler kendi kültürleri dışında bir kültürü tanıyarak eğitimlerini sürdürecektir.

   

   Üniversiteler

  • Gürcistan Havacılık Üniversitesi
  • Gürcistan Teknik Üniversitesi
  • Tiflis devlet tıp üniversitesi
  • Tiflis İvan Cavahişvili Devlet Üniversitesi
  • Uluslararası Kafkas üniversitesi
    


   Tiflis İvan Cavahişvili Devlet Üniversitesi


   Dosya:TbilisiState.jpg

   >Tiflis İvan Cavahişvili Devlet Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyenler için kaliteli eğitim imkânlarının ve alanında uzman en iyi öğretim görevlilerinin üniversite bünyesinde eğitim verdiğinden bahsedilebilir. Bu bilgiler doğrultusunda yurtdışında eğitim göreyim iş saham genişlesin diyorsanız Euro Star eğitim danışma bürosu ile iletişime geçerek üniversite hakkında daha geniş çaplı bilgi donanımı elde edebilirsiniz. Danışma merkezi sizin yapmanız gerekenleri size bildirerek gerekli evrakları hazırlamanıza yardımcı olmaktadır. Burada akademik eğitim görmek amacıyla >1100- 1350 ABD doları civarında bir ödeme yapmanız gerekmektedir. Gürcistan’da okurken zorlanmamanız amacıyla üniversitemiz ilk yıl sizlere Gürcüce eğitim almanızı sağlayacak hazırlık eğitimini zorunlu tutmuştur. Alacağınız hazırlık eğitimi içinde 1200 ABD doları civarında bir ödeme yapmanız gerekmektedir.

   Tiflis İvan Cavahişvili Devlet Üniversitesi’nde okumaya karar vermeniz durumunda tek zorlanacağınız konu alacağım eğitim sürecinde barınma ihtiyacınızı üniversite bünyesinde karşılayamayacağınız gerçeğidir. Üniversite de yurt bulunmadığı için barınmak amacıyla bir evde kalmanız gerekmektedir. Gürcistan’da hayat ucuz olduğu için evin konumunu çok iyi bir yerde seçmediğiniz sürece uygun bir gelir ile kendinize evde kalma imkânı yaratabilir ve öğrenim hayatınızda burada barınabilirsiniz. Üniversitemize kayıt olmanız için hazırlamanız gereken birtakım evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar arasında ÖSYM sınav sonuç belgesi, lise diploması, sağlık raporu ve AIDS testi, pasaport aslı ve örneği, 8 adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, kimlik aslı ve örneği ve dilekçe yer almaktadır. Hazırlayacağınız belgelerle ilgili ya da üniversite ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa üniversitemizin iletişim bilgileri bölümünden sorununuzu giderebilirsiniz.

   Gürcistan da eğitim görmek isteyenler yurtdışında eğitim görmek isteyenler için düzenlenen kanunları iyi takip etmelidirler; çünkü her an kanunlarda değişiklik meydana gelebilir ve hazırlamanız gereken farklı bir evrak ya da yapmanız gereken herhangi bir prosedürle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu üniversite 8 Şubat 1918 yılında Gürcistan’da kurulmuş olup bir devlet üniversitesi konumunda >eğitim- öğretim hizmeti vermektedir. Üniversite bünyesinde eğitim gören öğrenci sayısı tahmini 30.000 civarındadır. Üniversite bünyesinde 4 fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler şunlardır:> Hukuk Fakültesi, Ekonomi Fakültesi, beşeri Bilimler Fakültesi ve Sağlık ve Doğa Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. Biyoloji, kimya, fizik, matematik ve Rus dili bölümleri üniversite bünyesinde yer almaktadır.