Gürcistan Eğitim Sistem


http://endlessabroad.com.tr/wp-content/uploads/2011/07/student_photo.jpg

      Gürcistan konumu gereği (Türkiye’nin güneybatısında bulunmaktadır) okuma yazma konusunda son yıllarda hızlı bir ilerleme kaydetmektedir. Çağdaşlaşma adına eğitime önem vermeye başlanılan Gürcistan’da eğitim çağlar eğitim kurumunda ve uluslararası üniversite de gerçekleşmektedir. Çağdaş eğitim kurumu ilk eğitimin verildiği kurum olarak bilinmektedir. Bu kurumda verilen eğitimde kullanılan dil gürcücedir (Gürcistan’ın ana dili). Bu dilde verilen temel eğitimin yanı sıra çağdaş eğitim kurumunda İngilizce ve bilgisayar eğitimi verilmektedir. Yabancı dil kapsamında Rusça ve Türkçe dil eğitimi verilmektedir. Okulöncesi eğitimi birinci sınıf öncesinde çocuklara verilerek çocukların okula hazır bulunuşluk düzeylerinde artış gerçekleştirilmesine yardımcı olunmaktadır. Çağlar eğitim kurumu verdiği eğitim kalitesi ile Gürcistan’ın en başarılı eğitim kurumu olarak bilinmektedir. Uluslar arası eğitim kurumunda kullanılan eğitim dilinde farklılık bulunmaktadır. İngilizce eğitim verilen bu kurumda eğitim biraz daha zorlu geçmektedir.


http://www.unk.edu/uploadedImages/academicaffairs/generalstudies/Grads(1).jpg

      Uluslar arası eğitim kurumunda öğrenciler kendi dil ve tarihlerini öğrenmektedirler. Dil eğitimi verilendil merkezlerinde 3 farklı dilde eğitim verilmektedir. Bu diller arasında öncelik Gürcüce olmanın yanı sıra Türkçe ve İngilizce dillerinde de eğitim verilmektedir. Dil merkezleri istek dâhilinde farklı dünya dillerinden herhangi birini öğretme amaçlı çalışmalar da yaparak sizlerin dil yönünden zengin bir dil eğitimi almanıza fırsat tanımaktadır. Gürcistan da üniversiteye gidenler göz önünde bulundurularak üniversite hazırlık için İngilizce eğitimine ağırlık verilmektedir.


http://feedwave.com/wp-content/uploads/2013/01/female-college-student1.jpg

      Gürcistan da eğitimin size ulaşırken herhangi bir engele takılmadan anlaşılabilirlik düzeyinin kaliteli olabilmesi amacıyla okulların teknik donanımları ve fiziki ortamları son derece titizlikle hazırlanmaktadır. Eğitimde en iyi olanaklar öğrenciye temin edildiğinden gerek derslerde gerekse bilimsel proje ve araştırmalarda öğrenciler yüksek dereceler elde etmişleridir. Gürcistan da çağdaş eğitim kurumunda okumakta olan öğrenciler arasında seviye tespit sınavına girip başarı gösteren öğrencilere başarı ödülleri ya da sertifikalar verilerek ödüllendirilmektedir. Böylece diğer öğrencilerde başarı sağlayan kişileri örnek alarak daha çok çalışma davranış eğilimi göstermeye meğilli olmaktadırlar. Bu öğrencilere kimi zaman çeşitli burs imkânları da tanınmakta ve eğitim süreçlerinde herhangi bir eksiklik hissetmeden öğrenim yaşantılarını tamamlamalarıma fırsat verilmektedir.